KAM PO OSNOVNI ŠOLI?

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva veliko dejavnikov, in če se mladostnik ne odloči za gimnazijo, ta odločitev veliki meri pomeni tudi že odločitev za izbiro poklica ali vsaj poklicnega področja. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad, podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov in ne nazadnje tudi od karierne orientacije, ki jo nudita šola in območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

OBVESTILA

 • Pomembnejše informacije o vpisu v srednje šole so predstavljene v Srednješolskem vpisniku 2024, ki je dostopen na povezavi: SREDJNEŠOLSKI VPISNIK 2023
 • Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove
 • Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno stanje prijav za vpis v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2023/24.
  Na spodnji povezavi lahko spremljate, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest.
 • TRŽNICA POKLICEV V GORNJI RADGONI

 

 

Spletni naslovi  srednjih šol in dijaških domov.

Nov PORTAL srednjih šol, namenjen predstavitvi in promociji vseh slovenskih srednjih šol.
Spletna stran KAMbi vam mladim omogoča, da bližje spoznate kompetence posameznih inženirskih profilov in jih primerjate s svojimi lastnimi. Hkrati pa vabljeni na stran, kjer lahko spoznate preko videointervjujev zgodbe mladih inženirjev, ki delajo in živijo svoje inženirske sanje.

SEŠTEVEK TOČK

Tukaj si lahko seštejete točke za vpis v srednjo šolo
Navodilo: Vtipkaj ocene obveznih predmetov iz 7. in 8. razreda iz spričeval ter vtipkaj še ocene za 9. razred, kot pričakuješ oz. si želiš, da bi bile zaključene. Aplikacija ti bo sama izračunala seštevek točk

POKLICNI BAROMETER je kvalitativna raziskava, katere cilj je opredeliti predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih v naslednjem letu.
Podatki za Območno službo Murska sobota
Podatki za Slovenijo

 

Kako pomagati otroku pri kariernih odločitvah?
 1. Mladim predstavimo, da trenutna karierna odločitev ni niti dokončna niti usodna. Mnogi mislijo, da je. A skoraj v vseh primerih lahko kasneje še vedno popravijo svoje odločitve in spremenijo svojo karierno pot.
 2. Ne obupaj po prvem padcu! Kolikokrat otrok pade, preden se dobro nauči hoditi? Mladim predajmo znanje in zavedanje, da so napake pri učenju dovoljene. Lahko so celo koristne, saj nudijo dragocene izkušnje
 3. Zavedajmo se, da mlade pripravljamo na svet, za katerega ne vemo, kako bo izgledal.
 4. Vzemimo si čas in dajmo čas mladim. Podprimo mlade pri pravih kariernih odločitvah. Ustvarimo podporno okolje, ki jih spodbuja in jim daje dovolj časa za raziskovanje lastnih interesov, izdelkov, aktivnosti ter jim omogoča razmejitev med pričakovanji okolice in lastnimi željami.

Povzeto po: Kako preprečiti napačne karierne odločitve? 12 priporočil za sopotnike mladim pri karierni orientaciji,  INKUBATOR

 • 16. 1. 2023 – Objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletni strani MVI
 • 16. 2. 2024 – 17. 2. 2024– Informativni dnevi v srednjih šolah
 • Do 4. 3. 2024 – Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
 • Od 8. 3. 2024 do 20. 3. 2024 – Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š). Srednja šola izda potrdilo do 26. 3. za učence, ki uspešno opravijo preizkus.
 • 25. 3. 2024 Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole pri ODS
 • Do 2. 4. 2024 – Prijavljanje za vpis v srednje šole in dijaške domove
 • 8. 4. 2024 do 16. ure – Javna objava številčnega stanja prijav na spletni strani MVI
 • Do 23. 4. 2024 do 15.00 – Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo
 • Do 29. 5. 2024 – Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
 • 15. 6. 2024 – Podelitev spričeval na OŠ
 • 7. 6. 2024 – 21. 6. 2024 do 14. ure – Vpis oz. 1. krog izbirnega postopka
 • 21. 6. 2024 do 16. ure – Objava rezultatov 1. kroga vpisa na spletni strani MVI in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
 • 26. 6. 2024 – Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
 • 2. 7. 2024 do 15. ure– Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka na spletni strani MVI
 • Do 3. 7. 2024 do 14. ure – Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka 
 • 4. 7. 2024 do 5.00 – Objava še preostalih prostih mest za vpis na srednje šole na spletni strani MVI
 • 30. 8. 2024 – Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.

 

 • Svoje interese spoznavaj in uresničuj doma in v šoli. Nauči se domačih opravil.
 • Vključuj se v krožke, interesne dejavnosti, tečaje, klube itd. Spretnosti, ki jih razvijaš, ti bodo prišle prav v poklicu in v življenju.
 • S starši, sorodniki in drugimi odraslimi se pogovarjaj o njihovem poklicu in delu. Obišči jih na delovnem mestu.
 • Razmisli, kako bi ti doživljal, doživljala takšno delo ali poklic.
 • Spoznavaj svoj kraj in ustanove, obrtne delavnice in podjetja, ki so v tvoji bližini.
 • S straši obišči podjetje v okviru Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva.
 • Razmišljaj o sebi in svoji poklicni poti.
 • Zastavi si čim bolj jasne karierne cilje.
 • Izberi primeren program, izbirne vsebine, interesne dejavnosti.
 • Ne izbiraj poklica po plači ali zaposljivosti.
 • Starši ti pri izbiri poklica lahko pomagajo in svetujejo, a vedi, da je končna odločitev le tvoja.
 • Pri odločitvi za izbiro srednje šole in poklica ti lahko pomaga brskanje po spletnih straneh:
 • Poglej si videoposnetek POKLICI SE PREDSTAVIJO o 22 poklicih!
 • Poglej videoposnetek KAKO SE ODLOČITI?

 

 • Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.
 • Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.
 • Pogovarjaj se s svojimi vrstniki o različnih srednjah šolah, mogoče vedo informacije, ki bi te zanimale.
 • Poskušaj najti spletni forum srednje šole, in se tam pozanimaj o stvareh, ki te zanimajo.
 • Poišči bližnje dijaške domove, če se zanimaš za srednjo šolo izven svojega domačega kraja.
 • Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednjih šol.
 • Pojdi na Tržnice srednjih šol, Dneve odprtih vrat srednjih šol (obvestila dobiš v šolo).
 • Poglej videoposnetek: Slovenski šolski sistem.

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

„Vsa dela so dobra – izberite okus.“
Vladimir Vladimirovič Majakovski

(Skupno 1.088 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost