Šolska skupnost
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se razredne skupnosti od 2. do 9. razreda preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost. Izmed predstavnikov razredne skupnosti na prvi seji na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika šolske skupnosti. Mandat vseh voljenih članov traja eno leto.
Glavni projekt učencev šole je vsako leto otroški parlament, ki letos nosi temo: »Moja poklicna prihodnost«.

 Cilji in naloge:

 1. Sodelovanje pri načrtovanju dela in življenja na šoli; zbiranje predlogov in pripomb v zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, krožki, šolskimi plesi in drugimi prireditvami na šoli,
 2. spremljanje aktualne problematike – uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd.,
 3. oblikovanje predlogov izboljšav za kvalitetnejše delo in počutje učencev,
 4. priprava Otroškega parlamenta,
 5. vodenje zapisnikov in spremljanje uresničevanja sklepov,
 6. oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem.

Delo šolske skupnosti se bo v tem šolskem letu naslanjalo na samoevalvacijski akcijski načrt šole, ki predvideva izboljšave na področju delovanja šole v okviru letošnje teme šolskega otroškega parlamenta. Po novem je vsaka tema aktualna dve šolski leti. Prvo leto ugotavljamo dejansko stanje in zbiramo predloge za izboljšave, drugo šolsko leto pa te izboljšave poskušamo uvesti v pouk. Tako bo šolska skupnost sodelovala pri predlogih, oblikovala pa bo tudi nekatere dejavnosti za izvedbo oddelčnih skupnosti (npr. delavnice, vezane na poklice in poklicno prihodnost). Šolska skupnost bo predlagala predstavnike za občinski parlament, kjer bodo le-ti predstavili predloge izboljšav za naslednje šolsko leto.

 

 Predstavniki v šolski skupnosti v šol. letu 2019/20

Razred

Predsednik

IME in PRIIMEK

Podpredsednik

IME in PRIIMEK

1. Aneja Ribič Lara Režonja
2. Luca Toni Šenekar Žiga Haložan
3. Tijana Kramberger Melissa Šlebinger
4. Jakob Šipek Rene Merčnik
5. Sara Režonja Patricija Vogrinec
6. Zoja Gradiščaj Matic Senekovič
7. Ines Kaučič Kris Horvat
8. Jana Celcar Blaž Kaučič
9. Nuša Vogrin Jure Ješovnik

Mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta je Mateja Šajhar.

Program šolske skupnosti 2019/20

September  2019 – 1. sestanek šolske skupnosti:

 • VOLITVE – izvolitev organov ŠS (predsednika in namestnika),
 • seznanitev s temo otroškega parlamenta: Moja poklicna prihodnost in potrditev Akcijskega načrta samoevalvacije.
 • zbiranje predlogov, oblikovanje in potrditev programa šolske skupnosti.

Oktober  2019 – 2. sestanek šolske skupnosti:

 • sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, projekt botrstvo,

November  2019 – 3. sestanek šolske skupnosti:

 • komemoracija za Dan mrtvih,
 • zbiranje pripomb in predlogov v zvezi z življenjem in delom na šoli
 • dejavnosti v okviru projekta Pogum (poročanje predstavnikov.

December  2019 – 4. sestanek šolske skupnosti

 • priprava na otroški parlament,
 • humanitarna akcija,
 • novoletni ples (dogovor).

Februar  2020 – šolski otroški parlament

 • otroški šolski parlament – ugotovitve in sklepi parlamenta, sestava zapisnika, ureditev oglasne deske,
 • izbira predstavnikov za medobčinski otroški parlament,
 • priprava na medobčinski otroški parlament.

Marec  2020 – 5. sestanek šolske skupnosti

 • poročilo o sodelovanju na medobčinskem otroškem parlamentu,
 • priprava na Pomurski otroški parlament,
 • aktualne zadeve.

Junij 2020 – 6. sestanek šolske skupnosti:

 • poročilo o sodelovanju na Nacionalnem otroškem parlamentu,
 • analiza dela v okviru načrta samoevalvacije,
 • pregled dela in poročilo o delu ŠS, predlogi za priznanja in pohvale, osnutek programa ŠS, zaključek.

 

Za učence od 6. do 9. razreda bo v četrtek, 9. januarja 2020, organizirana delavnica z naslovom »Premagaj strah in omejujoča prepričanja ter odkrij in razvij svojo misijo«.

19. Pomurski otroški parlament

19. Pomurski otroški parlament

V torek, 26. 3. 2024 je na osnovni šoli III v Murski Soboti potekal 19. Pomurski otroški parlament na temo »Duševno zdravje otrok in mladih«. Mladi parlamentarci iz 4 Upravnih enot so po skupinah v okviru debatnih delavnic debatirali, razpravljali, oblikovali stališča...

Spoznavali smo poklice

Spoznavali smo poklice

V torek, 13. 10. 2020 smo za učence od 5. do 9. razreda izvedli kulturni dan na temo karierne orientacije. Pri tem so nam pomagale svetovalke iz Kariernega centra za mlade VšečKAM IN GREM  ter Društvo IMPRO. Dan smo pričeli z malo drugačno predstavo, kot smo je...

Ponosni na nove pridobitve

Ponosni na nove pridobitve

Vsak obiskovalec naše šole ob prihodu v avlo najprej zagleda novo pridobitev, s pomočjo katere se naši učenci zabavajo zadnjih nekaj dni. To je namizni nogomet, ki smo ga kupili s sredstvi projekta Erasmus+. Zakaj takšna pridobitev? V lanskem letu projekta Erasmus+...

Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost

Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost

V četrtek, 10. oktobra, smo naše male prvošolčke sprejeli v Skupnost učencev šole. Bilo je malo resno, malo pa tudi zabavno. Predsednica šolske skupnosti Nuša Vogrin je učencem podelila priznanja in majhne pozornosti. Ines Kaučič in Tija Bračič, ki sta predstavnici 7....

(Skupno 857 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost