Zdravja ne moremo ustvariti čez noč,
ampak korak za korakom.

Naša šola je od šol. leta 2008/09 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vanj so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole.
Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:

 • Zdravi pod soncem (2008/09)
 • si (2009/10, 2010/2011)
 • si – zmanjševanje neenakosti (2011/12)
 • Vrednote (2012/13)
 • Medgeneracijsko sodelovanje (2013/14)
 • Duševno zdravje (2014/15, 2015/16)
 • Duševno zdravje, prehrana in gibanje (2016/17, 2017/18, 2018/19)

V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo pomen zdravega načina preživljanja prostega časa, … Posebno skrb posvečamo medsebojnim odnosom in nenasilni komunikaciji.
Na šoli izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo uresničevati 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.
To so:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Koordinatorica projekta je Vesna Pintarič.

Program dela v šol. letu 2018/19

Rdeča nit v šolskem letu 2018/19 je gibanje, prehrana ter duševno zdravje. V povezavi z navedenimi vsebinami bomo skozi različne projekte in dejavnosti spodbujali zdrav način življenja, ponujali različne oblike sodelovanja s starši, preventivne programe, namenjene zagotavljanju in krepitvi duševnega zdravja, skrbeli za zdravo in kakovostno prehrano, gibanje ter ozaveščali pomen zdravega načina preživljanja prostega časa. Imenovane dejavnosti bomo integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, tedna otroka v OPB, razrednih ur in delavnic ter tako s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu še naprej uresničevali in sledili 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol.

Poleg dejavnosti, povezanih z rdečo nitjo letošnjega leta, bomo sodelovali in opravljali naloge v sklopu Unesco šole, Erasmus+, Vrednotne vzgoje ter dejavnosti s področja prostovoljstva, humanitarnosti, medgeneracijskega sodelovanja in ekologije.

1. Gibanje

 • Promocija zdravja na delovnem mestu za zaposlene na šoli.
 • Odprta telovadnica za starše in učence.
 • Športna srečanja sosednjih šol.
 • Šport špas, med dvema ognjema
 • Rekreativni odmor.
 • Mednarodni Unesco tek na Ptuju.

2. Prehrana

 • Vzgajamo zelišča (OPB).
 • Teden otroka (tržnica sadja, zdravi namazi, gibanje, medgeneracijsko sodelovanje, OPB).
 • Uživajmo v zdravju (kuharske delavnice, gibanje).

3. Duševno zdravje

 • delavnice v ODS po priročniku »To sem jaz«.
 • delavnice „Društva za boljši svet”, Safe.si.
 • tehnike sproščanja, meditacija.
 • preventivne delavnice na področju preprečevanja odvisnosti.

4. Humanitarnost (Vrednotna vzgoja)

 • Podarite nam Modro srce (Nivea).
 • Božiček za en dan.
 • Zbiranje zamaškov.
 • Slovenska Karitas „Pokloni zvezek“.
 • Predavanja in predstavitev društva za zaščito živali Pomurja, zbiranje hrane.
 • Dobrodelni koncert za šol. sklad.

5. Medgeneracijska srečanja, prostovoljstvo (Vrednotna vzgoja)

 • Peka peciva in obisk krajanov v predbožičnem času.
 • Obisk in nastop v domu starejših Gor. Radgona.
 • Šport špas.
 • Božično – novoletne delavnice v oddelkih OPB.
 • Teden otroka v oddelkih OPB.

6. Zdravstveno vzgojne teme

 • Sodelovanje z ZD G. Radgona, NIJZ MS, SB MS,…
 • Izvedba delavnic, sodelovanje na natečajih.
POVABILO K SODELOVANJU V AKCIJI POKLONI ZVEZEK

POVABILO K SODELOVANJU V AKCIJI POKLONI ZVEZEK

Spoštovani starši, učenci in učitelji!  Slovenska Karitas nas že petnajsto leto zapored vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in naše učence spodbuditi k solidarnosti do...

Povabilo k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek

Povabilo k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek

Spoštovani starši, učenci in učitelji!  Slovenska Karitas nas že štirinajsto leto zapored vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in naše učence spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki....

Šport špas 2018

Šport špas 2018

V soboto, 7. aprila 2018 je na šoli potekalo medgeneracijsko druženje Šport špas, v katerem so sodelovali učenci, starši, stari starši, učitelji, plesni učitelji plesne šole Zeko in zdravstveni delavci Zdravstveni dom Gornja Radgona. Več o projektu najdete v poročilu...

(Skupno 408 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost