Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – UNESCO šola

Ponosni smo, da smo že od leta 2000 člani velike družine UNESCO šol, ki jih v svetovnem merilu združuje zveza Associated Schools Project – net / ASP-net. Center ASP-neta je na sedežu UNESCA v Parizu, zvezo pa je mednarodna organizacija UNESCO ustanovila z namenom, spodbuditi organizirano povezovanje med šolami, njihovimi programi, učenci in učitelji.

Smernice za delovanje ASP-net v Sloveniji so Delorsovi štirje stebri izobraževanja:

 • Učiti se, da bi vedeli.
 • Učiti se, da bi znali delati.
 • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 • Učiti se biti.

Cilji mreže so: Uveljaviti kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato se moramo naučiti živeti skupaj, deliti med seboj.

Štiri glavne ASP-net teme:

 • Svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju
 • Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje
 • Interkulturno učenje
 • Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje

Vizija Unesco šol je prizadevati si za:

 • pogoje, v katerih bomo dosegli visoke standarde znanja,
 • pogoje, v katerih se bo vsak posameznik bolje in hitreje učil,
 • mednarodno sodelovanje in prilagajanje kakovosti evropskim šolam,
 • prehod na multimedijski način poučevanja.

Naša šola se trudi dosegati cilje s pomočjo vsakodnevnega učnega procesa, vsako leto pa določene pomembne vsebine poudarimo s sodelovanjem v raznih mednarodnih, nacionalnih in šolskih projektih.

UNESCO

Sedež UNESCA v Parizu (vir: UNESCO)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje znanost in kulturo z sedežem v Parizu, ki je bila ustanovljena leta 1945. Organizacija je najbolj poznana predvsem po seznamu svetovne dediščine, na katerem se je letos znašlo že  1154 spomenikov oziroma spomeniških območij. Poleg promoviranja naravne in kulturne dediščine, pa je Unesco aktiven še na veliko drugih področij, sponzor je namreč številnim projektom, od tehničnega izobraževanja do promoviranja kulturne raznolikosti in varovanja človekovih pravic. Unescova misija je namreč prispevati k izgradnji miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu prav s pomočjo izobraževanja, znanosti in kulture. Slovenija je k Unescu pristopila leta 1992, poslanstvo te organizacije pa pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je ustanovila Vlada in katere Urad deluje znotraj Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo.

vir: Unesco mladi

Delo UNESCO šole v letu 2022/23

Temeljni cilji:

Temeljni cilji v šolskem letu 2022/23:

– Mir in človekove pravice,
– Medkulturno učenje
– Izobraževanje za trajnostni razvoj
– Svetovni problemi in vloga OZN
– Globalno državljanstvo
– Trajnostni razvoj

Pilotski projekti:

 • Vzgajamo zelišča, zelenjavo in skrbimo za šolski vrtiček
 • Bralni popoldan/dopoldan
 • Skupaj za praznike

UNESCO cilje bomo uresničevali:

 • s projekti v okviru UNESCO-a (mednarodnim in nacionalnimi ter šolskimi pilotskimi projekti Skupaj za praznike, Vzgajamo zelišča, zelenjavo in skrbimo za šolski vrtiček Bralni popoldan,
 • z obeleževanjem izbranih Unesco dni,
 • s skrbjo za prostovoljstvo na šolski in lokalni ravni,
 • z vnašanjem smernic UNESCA v pouk preko učnih načrtov,
 • z vnašanjem sestavin vseživljenjskega učenja,
 • z obveščanjem o dejavnostih v okviru UNESCA na šolski spletni strani, oglasni deski v avli šole ter v lokalnem časopisu,
 • s skrbjo za uveljavljanje kulture miru, nenasilja, strpnosti in pravičnosti,
 • z vzgojnim konceptom, ki temelji na šolski viziji.

Obeleževanje mednarodnih dni, tednov in let:

– Mednarodni dan maternih jezikov – 21.2.
– Mednarodni dan žena – 8.3.
– Svetovni dan poezije – 21.3.
– Svetovni dan voda – 22.3.
– Mednarodni dan svetlobe – 16.5.
– Mednarodni dan pismenosti – 8.9.
– Mednarodni dan miru – 21.9.
– Svetovni dan učiteljev – 5.10.
– Svetovni dan boja proti revščini – 17.10.
– Mednarodni dan strpnosti – 16.11.
– Svetovni dan boja proti AIDS-u – 1.12.
– Svetovni dan invalidov – 3.12
– Dan človekovih pravic – 10.12.
– Svetovni dan migrantov – 18.12.
– Mednarodni dan spomina na holokavst – 27.1.

Udeležba v nacionalnih projektih

– OŠ Turnišče: Po poti kulturne in naravne dediščine
– OŠ Fokovci: Platforma raznolikosti – Spominek mojega kraja (na daljavo)
– OŠ Kapela: Živimo skupaj – delavnice naravne in kulturne dediščine
– OŠ Apače: Po poteh starega hrasta (v živo/na daljavo)
– OŠ Pesnica: Pošljimo sapico prijateljstva
– Gimnazija Ledina: Menjaj branje in sanje
– OŠ Leskovec pri Krškem: Izboljšajmo odnos do hrane
– GRM Novo mesto – Večerja
-OŠ Lava: Pozdrav ptic miru
-Vrtec in šola: OŠ Cvetka Golarja: Otroštvo podaja roko mladosti
– Vrtec: Unesco vrtički: v sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano

 

Udeležba v mednarodnih projektih:

-ASP tek mladih

 

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:
V letošnjem letu bomo sodelovali pri humanitarnih akcijah zbiranja baterij, papirja in hrane za živali.  V mesecu decembru bodo učenci na delavnicah spekli pecivo, s katerim bodo obdarili osamljene in bolne ljudi v kraju. Ob obisku jim bodo  zapeli praznične pesmi.

Kot že vrsto let, bomo tudi letos izvajali prostovoljno pomoč za učence z učnimi težavami (učenci – učencem), učenci, učitelji in starši se bodo pridružili pisanju apelov v okviru akcije Amnesty International.

Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami)
V okviru različnih prireditev bomo sodelovali s starši, s krajevnima skupnostima, ZD Gornja Radgona, Zavodom za gozdove, z lovci ter Turističnim društvom Negova – Spodnji Ivanjci

Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:
Pri načrtovanju Unesco vsebin bomo sodelovali s vsemi šolami središča ter se udeleževali sestankov in skupnih druženj. Koordinatorji bomo znotraj središča izmenjevali mnenja in izkušnje.

Koordinatorica Unesco šole je Urška Pliberšek.

Medvrstniško druženje

Medvrstniško druženje

Predpraznični čas je odlična priložnost za  sklepanje novih prijateljstev, zastavljanje ciljev za prihodnje leto in druženje s prijatelji. Učenke tutorke in njihovi tutorantje so se družili ob pripravi pice in ogledu risanega filma Zajčkova božična pravljica. Učenci...

Koledovanje

Koledovanje

Učenci 4. razreda so obiskali starejše sokrajane in jih razveselili s petjem. Koledovanje ima na naši šoli dolgo tradicijo. Učenci vedno znova z veseljem osrečijo starejše, ki so jim letos podarili izdelke vrtčevskih otrok.

Zaključek akcije Božiček za en dan

Zaključek akcije Božiček za en dan

Tudi letos smo se kot UNESCO šola priključili akciji Božiček za en dan (www.bozicekzaendan.si, FB: Božiček za en dan), ki je popolnoma neprofiten projekt, izpeljan v celoti s strani prostovoljcev. Tokrat smo skupaj osrečili Jana (9 let), Ino (9 let), Janeza (81 let)...

Dediščina Bele Krajine

Dediščina Bele Krajine

 V petek, 30.9.2022 sta se dve učenki 7.  razreda, Lara Kramberger in Špela Šipek z mentorico Petro Starovasnik Dumić, udeležili nacionalnega srečanja UNESCO ASPnet v Semiču, pod naslovom, Dediščina Bele Krajine. V uvodu smo si ogledali kulturno prireditev Biserna...

Postani Božičkov pomočnik

Postani Božičkov pomočnik

Na naši šoli smo se pridružili prvemu dobrodelnemu izzivu Osnovne šole Prebold z naslovom Postani Božičkov pomočnik. Namen dobrodelnega izziva je, da otroci obdarijo naključno osebo, za katero menijo, da kaj potrebuje, si nečesa želi pa si tega ne more privoščiti....

Kupinarstvo v Renkovcih

Kupinarstvo v Renkovcih

V petek, 10.9.2021 smo se tri punce z mentorico Petro udeležile UNESCO projekta na OŠ Turnišče, kjer smo spoznavali kupinarstvo. Kupinarji so bili vaški trgovci. Trgovali so z jajci, kokošmi, piščanci in petelini. Kupinarji so s kolesi, na katerih so imeli posebne...

Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

27. februarja praznujemo dan spomina na žrtve holokavsta. Nemški nacisti so med drugo svetovno vojno v koncentracijskih taboriščih usmrtili okoli 6 milijonov Judov. Dan praznujemo v spomin na 27. 1. 1944, ko so zavezniki osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče...

Učna ura o judovskih jezikih

Učna ura o judovskih jezikih

Učenci iz 8. in 9. razreda so v petek, 11. 9. 2020, obiskali grad Negova. Na gradu Negova so si ogledali razstavo mariborske Sinagoge, s katero obeležujejo Evropske dneve judovske kulture. Marjetka Bedrač iz Sinagoge je za učence pripravila učno uro v kateri so učenci...

23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE

23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE

Ali veste, zakaj praznujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic ravno 23. aprila? Seveda je praznik tesno povezan s književnostjo: tega dne sta umrla znamenita književnika: Miguel de Cervantes (Don Kihot …) in William Shakespeare (Romeo in Julija …). V počastitev...

Mednarodni dan strpnosti

Mednarodni dan strpnosti

Naša šola se je letos prvič prijavila na projekt ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki nosi naslov Past upravičene nestrpnosti. Z učenci smo spoznali ali obnovili védenje o pomenu strpnosti in izpostavili problematiko pasti upravičene nestrpnosti. Namen tega projekta je...

ASPnet himna NAŠ UNESCO  je nastala ob 50. obletnici splošne deklaracije človekovih pravic.
 
 
(Skupno 455 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost