Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence 6. in 9. razreda obvezno.

V šolskem letu 2022/23 se bo preverjalo znanje iz naslednjih predmetov:

7. maj 2024: SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
9. maj 2024: MATEMATIKA 6. in 9. razred
13. maj 2024: ANGLEŠČINA 6. razred
13. maj 2024: LIKOVNA UMETNOST 9. razred
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Pomembne povezave:

Informacije za učence in starše 2023/2024
Primeri nalog pri posameznih predmetih iz preteklih let

(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost