SVET STARŠEV

Zakonska določila
Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Od letos so v svetu staršev tudi štirje predstavniki staršev iz vrtca, torej skupaj 13 predstavnikov.  Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter voli predstavnike v svet šole in drugo.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov, npr: Zveza aktivov svetov staršev Slovenije.

PREDSTAVNIKI STAŠEV V SVET STARŠEV 2019/20

Razred Predstavnik
1. Marja Smrke
2. Simona Kotnik
3. Lea Fekonja
4. Martina Mauko Bračič
5. Alenka Rojko
6. Zdravko Bratuša
7. Mojca Lukaček
8. Valerija Fras
9. Aleksandra Koren

Predsednica sveta staršev šole je Alenka Rojko.

(Skupno 482 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost