Otroci s posebnimi potrebami

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije , gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

V devetletni program OŠ se v skladu z zakonom vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. ovire dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka, ter ob dodatni strokovni pomoči.

POSTOPEK USMERJANJA

Učenci, ki se v šolskem prostoru srečujejo s težavami, ki negativno vplivajo oziroma zavirajo njihov uspešen razvoj na izobraževalnem, čustvenem in/ali vedenjskem področju, imajo v skladu z obstoječo zakonodajo možnost, da:

  • pridobijo odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo;
  • pridobijo prilagoditve pri poučevanju in ocenjevanju znanja (brez dodatne strokovne pomoči).

Če starši pri svojem otroku začutite, da bi potreboval dodatno pomoč in/ali prilagoditve pri vzgojno-izobraževalnem procesu, se obrnite na razredničarko ali na šolsko svetovalno službo (ga. Urška Pliberšek). Če bo učitelj sam opazil posebnosti pri otroku, vas bo prav tako opozoril na njegove težave. Skupaj se bomo pogovorili o otrokovih posebnostih in dogovorili o oblikah pomoči, potrebnih za njegov optimalen razvoj. Po potrebi se bomo povezali z ustreznimi zunanjimi strokovnimi institucijami, ki so nam pri tovrstnih odločitvah v pomoč in oporo.

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja:
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS. št. 3/2007) določa, da se postopek usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami začne z zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo izpolnijo starši pri Zavodu RS za šolstvo. Zavod RS za šolstvo od ustreznih institucij pridobi vso potrebno dokumentacijo (pedagoška, defektološka, psihološka, medicinska in druga poročila) ter poročilo šole, ki jo učenec obiskuje. Strokovno dokumentacijo lahko predložite tudi starši sami. O usmeritvi otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja odloča Komisija za usmerjenje, ki na podlagi obvezne dokumentacije, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oziroma pregleda otroka, izdela strokovno mnenje. Zavod RS za šolstvo nato na podlagi strokovnega mnenja izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Praviloma se dodatna strokovna pomoč izvaja tedensko. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi.
Evalvacija izvajanja individualiziranega programa poteka vsaj trikrat letno. Na evalvacijah so prisotni člani strokovne skupine in starši.

Na OŠ dr. A. Trstenjaka Negova izvajajo dodatno strokovno pomoč svetovalna delavka, mobilni specialni pedagogi ter učitelji.

 

(Skupno 213 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost