VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE MALICE OZ. SUBVENCIJE KOSILA

Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9.

SUBVENCIONIRANA MALICA

Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni  dohodek na osebo ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

SUBVENCIONIRANO KOSILO

S 1. 2. 2017 je Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 88/16, v nadaljevanju ZUPJS-G) razširil krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni:

  • učenci, ki se redno šolajo,
  • so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebi, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.
V primeru morebitnih vprašanj, se obrnite na šolsko svetovalno delavko Urško Pliberšek, na telefon 5609111 ali preko elektronske pošte: urska.plibersek@os-negova.si

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost