Na podlagi Javnega povabila, ki ga je izvedel Zavod RS za šolstvo, je bila naša šola izbrana za sodelovanje v projektu Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju ali krajše »Uživajmo v zdravju«, s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Ciljne skupine v projektu so:

 • otroci in mladostniki ter njihovi starši, skrbniki, odrasli ter
 • okolja: VIZ in zdravstvene organizacije.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

 • Nosilec:
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Irena Simčič)
 • Partnerji:
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ
  • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta)
  • Institut “Jožef Stefan”
  • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  • Univerza v Mariboru (Fakulteta za zdravstvene vede)

Splošni cilj projekta je pomembno vplivati k zmanjšanju ali preprečevanju bolezni povezanih z življenjskim slogom, ta cilj pa podrobneje opredeljujejo konkretnejše naloge.

PREDNOSTNE NALOGE IZBOLŠANJA PREHRANJEVALNIH IN GIBALNIH NAVAD UČENCEV

 • zagotavljanje šolske prehranske ponudbe, ki je v skladu s prehranskimi smernicami;
 • izboljšanje osveščenosti učencev, zaposlenih in staršev o zdravem prehranjevanju;
 • aktivno spodbujanje učencev k zdravemu prehranjevanju;
 • aktivno vključevanje učencev v prehransko oskrbo;
 • zagotavljanje/omogočanje pogojev za več gibanja v času pouka;
 • spodbujanje prostočasnih dejavnosti s področja gibanja;

CILJI IN NALOGE:

 1. vključitev v sistem strokovnega spremljanja šolske prehrane (pridobiti strokovno mnenje ustreznosti šolske prehrane);
 2. izvedba delavnic, predavanj, ogledov, demonstracij, športnih in tehniških dni za učence;
 3. izobraževanja kuharsko osebje v šoli;
 4. izvedba delavnic, predavanj, demonstracij za starše, obravnava tematike na roditeljskih sestankih in svetu staršev;
 5. prisotnost dežurnega učitelja v šolski jedilnici, ki otroke spodbuja pri uživanju šolskih obrokov in tudi sam zaužije šolski obrok;
 6. ureditev šolskega zeliščnega eko vrtička, ki ga učenci obdelujejo pri urah gospodinjstva, razrednih urah ipd.;
 7. vključitev aktivnih metod za spodbujanje gibanja (npr. minute za zdravje v učne ure, rekreativnega odmora, učenje s pomočjo gibanja, prepletanje športne vzgoje z drugimi vsebinami);
 8. organizacija prostočasnih interesnih dejavnosti s področja gibanja (npr. igre z žogo, pohodi, ples, badminton, namizni tenis, socialne igre s področja gibanja pri urah ODS);

Šolski projektni tim bo v okviru projekta Uživajmo v zdravju navedene dejavnosti, povezane z zdravim življenjskim slogom izvedel v šolskem letu 2016/17. Kot šola, ki je že vrsto let vključena v projekt Zdrava šola, svoja prizadevanja za spodbujanje zdravega načina življenja, nadgrajujemo z dejavnostmi, zato se načrtno vključujemo tudi v projekte, ki spodbujajo zdrav način življenja.

Šolski projektni tim:

 • Jelka Žurman, koordinatorica projekta
 • Slavica Trstenjak, ravnateljica
 • Vesna Pintarič, športna pedagoginja
 • Majda Rojko, učiteljica
 • Sonja Jagarinec, učiteljica
 • Bogdan Kramberger, vodja kuhinje

Vse informacije o projektu so na voljo na povezavi:  http://www.uzivajmovzdravju.si/

Vabimo vas, da si predstavitev dela na naši šoli ogledate tukaj pdf_icon_mali

(Skupno 224 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost