Kulturna šola je projekt, namenjen šolskim in obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu šolskih in obšolskih dejavnostih.

Od leta 2011 dalje je vsebinski in organizacijski izvajalec projekta Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ob idejni zasnovi Zveze kulturnih društev Slovenije ter strokovni podpori resornih ministrstev – Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za kulturo. Projekt je uvrščen med prednostne cilje aktualne Strategije nacionalnega programa za kulturo.
Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šola sprejema z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru šolski in obšolskih dejavnosti.

Naša šola si je v šol. letu 2014/2015 pridobila laskavi naziv kulturna šola. Naziv bomo lahko uporabljali še do 31. 8. 2020. S tem smo dokazali, da dosegamo visoke rezultate na kulturnem področju, sodelujemo s krajem in širše. Znotraj projekta spodbujamo kulturno umetniške in ljubiteljske dejavnosti na šoli, učencem omogočamo dostopnost kulturnih vsebin in dogodkov, na področju kulture vključujemo učence in mentorje v kulturno mrežo, ustvarjamo pogoje za medkulturni dialog, kulturno sodelujemo z ožjo in širšo lokalno skupnostjo in še bi lahko naštevali.

Cilji, ki jim sledimo so:

  • spodbujanje kulturno umetniške dejavnosti na šoli,
  • razvijati ljubiteljske kulturno umetniške dejavnosti na šoli,
  • omogočati učencem dostopnost kulturnih vsebin in dogodkov na šoli in v celotnem slovenskem kulturnem prostoru,
  • vključevanje učencev in mentorjev na področju kulture v kulturno mrežo,
  • ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in
  • kulturno sodelovati s širšo lokalno skupnostjo.

V  šolskem letu 2019/20 bomo sproti spremljali aktualne dogodke na temo kulturno umetniških dejavnosti. Sodelovali bomo na literarnih, likovnih in drugih kulturno umetniških natečajih. Izvajali bomo več projektov in interesnih dejavnosti s kulturno umetniškega področja. Sodelovali bomo na različnih kulturnih prireditvah. Ob koncu šolskega leta se bomo ponovno potegovali za ohranitev naziva Kulturna šola.

Koordinatorica projekta je Helena Šamperl Petrovič.

Letošnje prireditve in druge kulturne dejavnosti

V šol. letu 2019/20 se bo zvrstilo veliko šolskih in obšolskih kulturnih prireditev, na katerih bodo sodelovali učenci naše šole. Za šolske kulturne prireditve je odgovoren kulturni tim, ki k sodelovanju povabi še ostale učitelje, glede na potrebe uspešne izvedbe prireditve.

PRIREDITEV KDAJ? ODGOVORNI
Začetek bralne značke 17. 9. 2019 Jerica Golob Peterka
Obletnica smrti dr. A. Trstenjaka 29. 9. 2019 Ga. ravnateljica
Prireditev za ostarele RK v sodelovanju s šolo
Bralni dopoldan in popoldan – Zgodbe iz grajskega dvorišča 11. 10. 2019 Majda Rojko, Zvezdana Zorec
Prireditev Erasmus+, otvoritev prenovljenega igrišča in dvorišča, sajenje drevesa miru 14. 10. 2019 Petra Starovasnik Dumić, Aleksander Šijanec
Predstavitev ljudskih plesov, pesmi in običajev 16. 10. 2019 OPB in učiteljice na RP
Komemoracija ob dnevu mrtvih 25. 10. 2019 Ga. ravnateljica, šolska skupnost
Tradicionalni slovenski zajtrk 15. 11. 2019 Mateja Vodenik Pangeršič, kulturni tim
Miklavževanje 5. 12. 2019 Petra Starovasnik Dumić, turistično društvo Negova –Sp. Ivanjci
Pravljično mesto 18. 12. 2019 Aleksander Šijanec, Petra Starovasnik Dumić,  kulturni tim
Božično -dobrodelni  koncert 19. 12. 2019 Petra Starovasnik Dumić, Aleksander Šijanec, kulturni tim
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2019 Jelka Žurman, Evgenija Peternel
Rojstni dan dr. A. Trstenjaka – 114 letnica rojstva 8. 1. 2020 Ga. ravnateljica
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 7. 2. 2020

Jerica Golob Peterka,

Mateja Šajhar, Mateja Vodenik Pangeršič

Območno srečanje lutkovnih skupin 6. 3. 2020

JSKD

G. Radgona,

Helena Šamperl Petrovič

Čriček poje – revija PZ 22. 4. 2020 Aleksander Šijanec
Valeta 12. 6. 2020 Učenci 9. Razreda, Vesna Pintarič
Proslava pred dnevom državnosti in zaključna prireditev 24. 6. 2020 Aleksander Šijanec, Sonja Jagarinec, Majda Rojko

 

 

(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost