Šolski sklad

Na podlagi 48. člena in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je šola ustanovila šolski sklad, ki ga upravlja upravni odbor v sestavi treh predstavnikov šole in štirih predstavnikov sveta staršev.

Sredstva v šolskem skladu se zbirajo za izvajanje nadstandardnih dejavnosti, zvišanje standarda pouka, pomoč učencem iz družin s slabim socialnim in materialnim statusom ali sofinanciranje določenih dejavnosti ali prireditev za vse učence šole,  za razvojno raziskovalne projekte šole, za nakup nadstandardne opreme in druge dejavnosti, povezane z vzgojno izobraževalnim delom. To leto bomo ponovno ponudili staršem mesečno nakazilo v šolski sklad, ki se bo odtegnilo pri položnici za prehrano.

Sredstva šolskega sklada se torej zbirajo iz prispevkov staršev, donacij in drugih pridobljenih sredstev (dobrodelni koncert, zbiranje starega papirja). Finančno sliko delovanja sklada vsako leto predstavimo na 1. skupnem roditeljskem sestanku.

V šolskem letu 2019/20 bomo iz sredstev delno krili stroške za vzpostavitev učilnice na prostem ter opreme avle šole s sedišči za učence. Prav tako bomo krili stroške za predstave in nagradni izlet za nadarjene in prizadevne učence.

Člani Upravnega odbora šolskega sklada so:

  • Vesna Gradiščaj – predsednica,
  • Brigita Šipek,
  • Alenka Žižek,
  • Valerija Ješovnik,
  • Jelka Žurman,
  • Vanja Fras Voršič, poslovna sekretarka,
  • mag. Slavica Trstenjak, ravnateljica.
(Skupno 215 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost