Šolski sklad

Na podlagi 48. člena in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je šola ustanovila šolski sklad, z imenom Šolski Sklad JVIZ OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova in sklad vrtca Negova, ki je enota OŠ dr. A. Trstenjaka Negova. Gre za skupen sklad za šolo in vrtec z ločenim programom dela in ločenimi evidencami sredstev, ki se vodijo ločeno za šolo in vrtec.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in za druge namene, ki jih opredeli upravni odbor sklada.
Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.
Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %.

Sredstva šolskega sklada se torej zbirajo mesečno iz prispevkov staršev, donacij in drugih pridobljenih sredstev (dobrodelni koncert, zbiranje starega papirja). Na 1. skupnem roditeljskem sestanku staršem predstavimo finančno sliko šolskega sklada. V šolskem letu 2023/24 bomo iz sredstev krili stroške gledališke predstave, sofinancirali bomo zimsko šolo v naravi, krili stroške delavnic za vrtec in drugo.

Člani Upravnega odbora šolskega sklada so:

  • Larisa Volf – predsednica,
  • Lea Fekonja,
  • Mojca Lukaček,
  • Marja Smrke,
  • Mateja Vodenik Pangeršič,
  • Aleš Škrobar,
  • Mihaela Plemenič.
(Skupno 232 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost