Šolska knjižnica ponuja uporabnikom:

  • izposojo knjižničnega gradiva,
  • ure knjižne in knjižnične vzgoje ter ure knjižničnih informacijskih znanj,
  • pomoč pri pisanju referatov, seminarskih nalog,
  • tiho branje, učenje, ogled priložnostnih razstav, seznanjanje s knjižnimi novostmi,
  • informacije o dogodkih s knjižnega področja.

Šolska knjižnica je prijeten prostor za učenje in druženje med učenci. Osnovna naloga šolske knjižnice je, da s knjižničnim gradivom in s svojimi oblikami dela obogati učno-vzgojno delo na šoli in z različnimi dejavnostmi prispeva k razvoju bralne kulture.
Sam prostor nudi zelo dobre pogoje za učenje, pisanje domačih nalog, saj je tu dostopno raznovrstno gradivo, istočasno pa imajo učenci tudi strokovno pomoč knjižničarke. Bralci se lahko sprostijo tudi ob listanju revij in časopisov, saj tu ni nobenega hrupa.
V knjižnici občasno poteka tudi pouk. V okviru knjižnično-informacijskih znanj bo štiri ure v letu vsak oddelek skupaj z učiteljico gostoval v knjižnici, kjer bodo prisluhnili pravljici, pogovoru, dobri knjigi ter skrbeli za bralno sposobnost in veselje do branja.

Prostor šolske knjižnice je urejen po standardih in smernicah današnjega časa. Knjižnično gradivo je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu.

Leposlovno gradivo je razvrščeno:
1. po starostnih stopnjah:
C-CICIBANI (6-9 let- 1.-3.razred)
P-PIONIRJI (10-13 let -4.-6.razred)
M-MLADINA (13-15 let -7.-9. razred)

2. po avtorju (abecedni vrstni red)
Ločeno je postavljeno ljudsko slovstvo, leposlovno gradivo v tujih jezikih, poezija, knjižno gradivo za učitelje, novosti in priporočila.
Poučno knjižno gradivo je razvrščeno po sistemu UDK.
0 Splošno 1 Filozofija 2 Verstvo 3 Družbene vede 5 Matematika, Naravoslovne vede 6 Uporabne vede, Medicina, Tehnika 7 Umetnost, Arhitektura, Fotografija, Glasba, Šport 8 Jezikoslovje, Leposlovje, Literarna veda
9 Domoznanstvo, Zemljepis, Biografije, Zgodovina

Uporabniki šolske knjižnice (učenci in zaposleni) uporabljajo gradivo šolske knjižnice in prostor šolske knjižnice znotraj ur odprtosti. Knjige morajo uporabniki v šolsko knjižnico vračati v določenem roku (praviloma 14 dni izposoje). Knjige je mogoče podaljšati, vendar samo, dokler ni rok za vračilo že zamujen. Četudi ne zaračunavamo zamudnine, lahko uporabnike z opozorili in drugimi sredstvi spodbujamo k odgovornemu ravnanju ter pravočasnemu vračanju gradiva, spoštovanju pravil pa navajamo otroke na uporabo knjižnice kot institucije. Vse gradivo morajo učenci vrniti pred koncem šolskega leta oz. do datuma, ki ga določi knjižničarka. Izgubljene in poškodovane knjige  morajo uporabniki nadomestiti po dogovoru s knjižničarko z NOVO knjigo. Knjižničnega gradiva si ni mogoče izposojati za nekoga drugega; ker ste uporabniki za izposojeno gradivo odgovorni sami, je ne posojajte drugim! Tudi staršem svetujem, da si učenci gradivo izposojajo sami, saj je tudi uporaba knjižnice učni proces in pripomore k bralnemu in informacijskemu opismenjevanju otrok.
Revije in časopise lahko učenci berejo v čitalnici, možna je izposoja na dom.

(Skupno 491 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost