NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA za 6. in 9. razred

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.  Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se obvezno izvaja za učence 6. in 9. razreda. Datumi izvedbe so naslednji:
SLOVENŠČINA: 4.5.2021
MATEMATIKA: 6. 5. 2021
ANGLEŠČINA 6. RAZRED: 10. 5. 2021
ZGODOVINA 9. RAZRED: 10.5. 2021

Učenci se zberejo pred učilnico 8.15. Učenci zasedejo sedeže po določenem sedežnem redu, prilepijo šifre in poslušajo navodila. Pripravijo ustrezen pribor za pisanje in geometrijsko risanje. Pisala »piši-briši« niso dovoljena.  Pričetek pisanja je ob 8.30.

NAVODILA UČENCU:
SLOVENŠČINA:
Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani. Preden začneš reševati naloge, previdno iztrgaj prilogo z izhodiščnimi besedili. Nato natančno preberi navodilo posamezne naloge in jo reši. Pri vsaki nalogi svoj odgovor napiši v predvideni prostor znotraj okvirja. Piši čitljivo in s pisanimi ali z malimi tiskanimi črkami, skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. Želimo ti veliko uspeha.
MATEMATIKA:
Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani. Pri vsaki nalogi svoj odgovor napiši v predvideni prostor znotraj okvirja. Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Čeprav znaš marsikaj rešiti na pamet, moraš pri nalogah, ki zahtevajo reševanje, napisati postopek reševanja. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. Želimo ti veliko uspeha.
ANGLEŠČINA 6. razred:
Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani. Pri vsaki nalogi natančno preberi navodila za reševanje. Najprej poslušaj govorjeni besedili in reši nalogi slušnega razumevanja. Nato reši še preostale naloge v preizkusu. Pri vsaki nalogi svoj odgovor napiši v predvideni prostor znotraj okvirja oziroma razpredelnice. Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. Želimo ti veliko uspeha.
ZGODOVINA 9. razred:
Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani. Pri vsaki nalogi napiši odgovore na črte v predvideni prostor znotraj okvirja, razen če je pri nalogi navedeno drugačno navodilo za reševanje. Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki se ovrednotijo z nič točkami. Če se ti zdi naloga pretežka, se ne zadržuj predolgo pri njej, temveč začni reševati naslednjo. K nerešeni nalogi se vrni pozneje. Na koncu svoje odgovore ponovno preveri. Zaupaj vase in v svoje zmožnosti. Želimo ti veliko uspeha.

SPLETNA STRAN ZA DODATNA NAVODILA: TUKAJ

Če kliknete na levi strani zavihek »predmeti«, se vam bodo pokazali primeri NPZ-jev iz prejšnjih let. Priporočamo, da kakšnega poskušate rešiti. Priložene so tudi rešitve. Kliknite na »Navodila za vrednotenje«.
Pisanje NPZ bo potekalo v skladu z navodili NIJZ glede preprečevanja širjenja bolezni COVID-19.

(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost