V času zaostrenih epidemioloških razmer je za učence organiziran pouk na daljavo. V tem času imajo učenci, ki imajo v času šolanja odobren brezplačen obrok in tak obrok potrebujejo, možnost, da ga prav tako izkoristijo.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €  (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).

Starše naprošamo, v kolikor želijo prevzemati topli obrok, da to sporočijo v tajništvo šole po ustaljeni praksi na telefon: 02 560 10 04 ali E-pošti os.negova@guest.arnes.si in to najkasneje do torka 9. ure.

Učenci ali njihovi starši bodo lahko topli obrok prevzeli na šoli, ob dogovorjeni uri prevzema in z upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov za preprečitev okužbe s COVID 19. Izjemoma se lahko, v dogovoru z občino, za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostava toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost