Spoštovani starši!
Nadaljnje  sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja določa, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v šoli, in sicer:
od ponedeljka, 1. 6. 2020, dalje še za učence 4. in 5. razreda in
od srede, 3. 6. 2020, dalje tudi za učence 6., 7. in 8. razreda.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (priloga), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Podpisano izjavo naj učenci 4. – 8. razreda prinesejo razredničarki prvi dan vrnitve v šolo. Če nimate printerja, izjavo poslikajte in jo pošljite razredničarki, saj bo vaš otrok lahko vstopil v šolo le s podpisano izjavo. Original boste vseeno morali dostaviti naknadno. Bomo pa tistim učencem, ki ne bodo imeli izvirnika, razdelili tiskane izjave za domov in vi jo podpišete.

Izjava staršev pred vstopom otroka

 

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLO
Učenci bodo lahko v šolo prišli s šolskim avtobusom po ustaljenem voznem redu. Ne velja več 20 minutni zamik. Še posebej pa priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).  Učenci naj po možnosti pridejo v šolo tik pred poukom, če niso vezani na avtobusni prevoz.
Zaradi ustrezne razdalje naj učenci počakajo pri vhodnih vratih tako dolgo, dokler ne pridejo na vrsto za vstop. Pred vrati bosta dežurala javna delavca ter hišnik, ki bodo skrbeli za ustrezno vstopanje v šolo. Učenci predmetne stopnje gredo v garderobo skozi glavni vhod, se preobujejo v garderobi in gredo do svojih matičnih učilnic. V garderobi je potrebno ohranjati 1,5m razdalje.

RAZREDNA STOPNJA
Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk v matičnih učilnicah, razen 5. razred gre v učilnico zgodovine na predmetni stopnji. Podaljšano bivanje bo enako kot pred zaprtjem šol. Bo le nekaj organizacijskih menjav učiteljev.
Pred vhodnimi vrati bodo nameščeni razkužilniki rok. V šolske stavbe bodo učenci vstopali posamično.

ORGANIZACIJA ŠOLSKIH PREVOZOV OD 1.6. DALJE
Ker je število učencev vozačev v avtobusu še vedno omejeno, bo potrebno v prvem tednu spremljati število učencev na posamezni vožnji, če bodo na ustrezni razdalji. Sicer bomo morali prositi občino še za kakšen dodaten prevoz.
Učenci si morajo pred vstopom na avtobus razkužiti roke. Učenci ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. Učenci bodo čakali na vstop v vozilo tako, da bodo vzdrževali varnostno razdaljo najmanj 1,5 m. Razpoložljivi sedeži bodo označeni (učenci sedijo na vsakem drugem sedežu). Učenci naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v avtobusu.

PODALJŠANO BIVANJE bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Če je le mogoče, naj učenci odidejo domov po končanem pouku. Starši ne vstopajo v šolo. Dežurnemu delavcu starši povedo, po katerega učenca so prišli v OPB. Dežurni delavec gre po učenca v razred.

PREDMETNA STOPNJA
Za učence od 6. do 9. razreda bo potekal pouk v matični učilnici pri razredniku. Učenci učilnice ne bodo zapuščali, v razred bodo prihajali učitelji po urniku, kot je veljal pred epidemijo.
Tudi za učence 9. razreda poteka pouk po starem urniku in ne več po prilagojenem.

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.
Malica bo za učence v razredu.  Malico delijo učitelji. Pred tem je potrebno razkužiti mize.
Kosilo bodo imeli učenci v jedilnici v določenih časovnih intervalih, upoštevajoč varnostno razdaljo, čas za razkuževanje ter prezračevanje jedilnice.

NAPOTKI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE PRI IZVAJANJU POUKA V  ŠOLI

 • Pred vstopom in izstopom iz šolske zgradbe si roke razkužimo z razkužilom.
 • Priporočljivo je, da vsi zaposleni in starejši od 12 let (učenci od 6. do 9. razreda) v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa izven matične učilnice. Maske so na voljo v šoli.
 • Potrebno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Zbiranje v skupinah ni dovoljeno, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.
 • Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, obvezno po vsaki uri (na stežaj odprta okna).
 • V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…)
 • Govorilne ure in pridobivanje informacij starši do nadaljnjega opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave, razen v posebnih primerih, ko so sestanki nujni in v naprej dogovorjeni.

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji  (brez znakov akutne okužbe dihal).
Podajalniki razkužil/razkužila bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih. Prav tako bodo na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.
V času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih bo dežurni delavec, ki bo skrbel, da se ukrepi izvajajo (enako tudi v času odmorov).

Potek dela v šoli
Pred začetkom pouka bodo učilnice temeljito prezračene. Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).
V vsaki učilnici bo razkužilo za roke in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.
Prehajanje učencev iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno, tekom epidemije COVID-19 se ohranja dodeljeni sedežni red.
Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
Pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih, razen za demonstracije, se ne izvaja. Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic. Učitelj je ves čas prisoten v razredu. Po vsaki uri se prostor intenzivno prezrači.
Vrata sanitarij naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.
Po končanem pouku učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem stalno ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti starše in se ga napoti domov (učenec starše počaka v izolaciji).

Dragi učenci,
veseli smo, da boste prav vsi šolsko leto lahko zaključili v šoli, v krogu svojih sošolcev in učiteljev. Želim vam, da se boste v šoli počutili prijetno, kljub nekaterim ukrepom in omejitvam, ki jih pred tem nismo bili vajeni.

Uspešen zaključek šolskega leta želim vsem!

ravnateljica Slavica Trstenjak

(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost