Subvencioniranje šolske prehrane

SUBVENCIONIRANA MALICA

Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni  dohodek na osebo ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

SUBVENCIONIRANO KOSILO

S 1. 2. 2017 je Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 88/16, v nadaljevanju ZUPJS-G) razširil krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni:

  • učenci, ki se redno šolajo,
  • so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebi, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.
V primeru morebitnih vprašanj, se obrnite na šolsko svetovalno delavko Blanko Mlakar, na telefon 5609111 ali preko elektronske pošte: blanka.mlakar@guest.arnes.si.

Subvencioniranje šole v naravi
Nasilje v družini

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ

Starši in delavci v vzgojnoizobraževalnih zavodih imamo odgovorno nalogo pri vzgoji otrok in mladostnikov. Včasih ugotavljamo tudi neljube dogodke, ki jih ne smemo prezreti. Pri obravnavi nas zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Več podrobnosti lahko preberete tukaj.

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost