Delo z nadarjenimi učenci

Na šoli posvečamo posebno skrb nadarjenim učencem. Delo z njimi izvajamo na podlagi koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Osnovni cilj koncepta je doseči  višjo  kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in slediti temeljnim načelom za delo z nadarjenimi:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj, 
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oz. drugimi izvajalci programa,
 • skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.
Oblike dela z nadarjenimi učenci
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). Kasneje se delo razširi tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri izvajanju interesnih dejavnosti, dodatnem pouku, pri pripravi na tekmovanja, v okviru izbirnih predmetov.

1. triletje:

 • Individualne zadolžitve učencev
 • Individualiziran pouk
 • Kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela
 • Priprava na udeležbo na tekmovanjih (Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Tekmovanje za Vegovo priznanje, Cici Vesela šola)
 • Bralna značka (slovenska)
 • Posebne domače zadolžitve
 • Dnevi dejavnosti
 • Interesne dejavnosti
 • Nastopanje učencev glasbene šole na prireditvah
 • Hitrejše napredovanje
 • Dodatni pouk
 • Uporaba IKT tehnologije

 

2. triletje:

 • Individualizirani programi za nadarjene
 • Dodatni pouk MAT, SLJ
 • Interesne dejavnosti
 • Uporaba IKT tehnologije
 • Nastopanje učencev glasbene šole na prireditvah
 • Priprava na udeležbo na tekmovanjih (Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Tekmovanje za Vegovo priznanje, Vesela šola, Mladi slovenski čebelarji, Tekmovanje Kresnička)
 • Bralna značka (slovenska in angleška)
 • Programi za nadarjene ISP (razvedrilna matematika, logične in problemske naloge, kvizi znanja, komunikacija, likovna ustvarjalnost, kreativno pisanje, spodbujanje bralne pismenosti (BUS), eksperimenti s področja NIT)
 • Osebno mentorstvo učitelja določenega predmeta učencu, ki je nadarjen na določenem področju
 • Svetovanje nadarjenim učencem in njihovim staršem

 

3. triletje:

 • Dodatni pouk MAT, SLJ
 • Izbirni predmeti
 • Seminarske naloge
 • Raziskovalne naloge (Mladi raziskovalci, Turizmu pomaga lastna glava)
 • Priprava na udeležbo na tekmovanjih (tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz angleškega jezika, tekmovanje za Stefanovo priznanje, tekmovanje za Vegovo priznanje, tekmovanje za Proteusovo priznanje,  tekmovanje za Preglovo priznanje,  tekmovanje iz znanja zgodovine, geografije, o sladkorni bolezni, tekmovanje mladih tehnikov, Logika, tekmovanje Kresnička, tekmovanje Prvaki znanja)
 • Bralna značka (slovenska in angleška)
 • ISP – dodatno delo pri družboslovju
 • Možnost javnega nastopanja in vodenja kulturnih prireditev, šolske skupnosti učencev in šolskega parlamenta
 • Nastopanje učencev glasbene šole na prireditvah
 • Osebno mentorstvo učitelja nadarjenemu učencu
 • Svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica
 • Uporaba IKT tehnologije
vir: Didakta
(Skupno 161 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost