Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova sodeluje v »Šolski shemi« Evropske unije, ki združuje Shemo šolskega sadja in zelenjave še z Shemo šolskega mleka. Šolska shema je opredeljena z uredbo in je EU finančna pomoč šolam, vključno s slovenskim sofinanciranjem, za dobavo sadja in zelenjave ter mleka in določenih mlečnih izdelkov.

Cilj Šolske sheme je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, saj se prehranske navade oblikujejo v otroštvu. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih prehranskih navad in uživanju lokalno pridelane hrane. Vrednost pomoči šoli za šolsko sadje in zelenjavo znaša okvirno 6 evrov na učenca v šolskem letu ter za šolsko mleko največ 4 evre na učenca v šolskem letu. V strategiji izvajanja Šolske sheme je med drugim določen seznam upravičenih vrst sadja in zelenjave, mleka ter mlečnih izdelkov, pri čemer se bo upoštevala razpoložljivost le- teh pri slovenskih pridelovalcih oz. predelovalcih. Za dobro učinkovitost Šolske sheme je pomembno, da razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka podpirajo spremljevalni izobraževalni ukrepi, ki so neposredno povezani s cilji Šolske sheme.

Šole bomo v Šolski shemi izvajale spremljevalne izobraževalne dejavnosti, kot si jih bo vsaka šola načrtovala na začetku šolskega leta, usmerjene pa bodo v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov hrane. V uredbi je določen tudi način obveščanja javnosti ter obvezno spremljanje in vrednotenje Šolske sheme ter nadzor. Za spremljanje in nadzor je zadolžena Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, izvajalca za vrednotenje učinkov Šolske sheme pa bo predlagalo Ministrstvo za zdravje.

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)