Kulturna šola je projekt, namenjen šolskim in obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu šolskih in obšolskih dejavnostih.
Od leta 2011 dalje je vsebinski in organizacijski izvajalec projekta Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ob idejni zasnovi Zveze kulturnih društev Slovenije ter strokovni podpori resornih ministrstev – Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za kulturo. Projekt je uvrščen med prednostne cilje aktualne Strategije nacionalnega programa za kulturo.
Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šola sprejema z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru šolski in obšolskih dejavnosti.

Naša šola si je v šol. letu 2014/2015 pridobila laskavi naziv kulturna šola. Naziv bomo lahko uporabljali še do 31. 8. 2020. S tem smo dokazali, da dosegamo visoke rezultate na kulturnem področju, odlično sodelujemo s krajem in širše.

Cilji, ki jim sledimo so:

  • spodbujanje kulturno umetniške dejavnosti na šoli,
  • razvijati ljubiteljske kulturno umetniške dejavnosti na šoli,
  • omogočati učencem dostopnost kulturnih vsebin in dogodkov na šoli in v celotnem slovenskem kulturnem prostoru,
  • vključevanje učencev in mentorjev na področju kulture v kulturno mrežo,
  • ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in
  • kulturno sodelovati s širšo lokalno skupnostjo.

V  tem šolskem letu bomo sproti spremljali aktualne dogodke na temo kulturno umetniških dejavnosti. Sodelovali bomo na literarnih, likovnih in drugih kulturno umetniških natečajih. Izvajali bomo več projektov in interesnih dejavnosti s kulturno umetniškega področja. Sodelovali bomo na različnih kulturnih prireditvah.

Letošnje prireditve in druge kulturne dejavnosti

V šol. letu 2018/19 se bo zvrstilo veliko šolskih in obšolskih kulturnih prireditev, na katerih bodo sodelovali učenci naše šole. Za šolske kulturne prireditve je odgovoren kulturni tim, ki k sodelovanju povabi še ostale učitelje, glede na potrebe uspešne izvedbe prireditve.

PRIREDITEV KDAJ? KJE? ODGOVORNI SODELUJOČI
1. Trstenjakov pohod 29. 9. 2018 Rodmošci Ga. ravnateljica Učenci šole
2. Začetek bralne značke 19. 9. 2018 OŠ dr. A. T. Negova Jerica Golob Peterka Boštjan Gornec – Pižama

3. Prireditev za ostarele

 

 oktober 2018 Sp. Ivanjci RK v sodelovanju s šolo, ga. ravnateljica

Učenci šole

 

4. Komemoracija ob dnevu mrtvih 26. 10. 2018 OŠ dr. A. T. Negova Ga. ravnateljica, šolska skupnost Učenci šole
5. Miklavževanje 5. 12. 2018 OŠ dr. A. T. Negova Petra Starovasnik Dumić Učenci šole
6. Srečanje Ustanove dr. Trstenjaka 6. 11. 2018 Negovski grad Ga. ravnateljica Učenci šole
7. Pravljično mesto 19. 12. 2018 G. Radgona Aleksander Šijanec, Petra S. Dumić, kulturni tim Učenci šole
8. Božični koncert, proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 20. 12. 2018 OŠ dr. A. T. Negova Učenci 7. razreda, Petra S. Dumić, Mateja Šajhar, Aleksander Šijanec Učenci šole
9. Rojstni dan dr. A. Trstenjaka – 113 letnica rojstva 8. 1. 2019 OŠ dr. A. T. Negova Ga. ravnateljica Učenci šole
10. Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 7. 2. 2019 OŠ dr. A. T. Negova Jerica G. Peterka, Mateja Šajhar, Mateja V. Pangeršič Učenci šole
11. Območno srečanje lutkovnih skupin 15. 3. 2019 OŠ dr. A. Trstenjaka Negova JSKD,
G. Radgona,
Helena Š. Petrovič
Lutkovne skupine
12. Mladi oder – območno srečanje otroških gledaliških skupin 22. 3. 2019 OŠ Apače Petra S. Dumić Gledališke skupine
13. Dobrodelni koncert 27. 3. 2019 OŠ dr. A. T. Negova Ga. ravnateljica,
Majda R., Helena Š. Petrovič, Aleksander Šijanec, Vito Dundek
Učenci šole, povabljeni gostje
14. Čriček poje – revija OPZ in MPZ 19. 4. 2019 OŠ G. Radgona Aleksander Šijanec OPZ, MPZ
15. Zaključek Bralne značke, bralni večer 17. 5. 2019 OŠ dr. A. T. Negova Jerica G. Peterka, Majda Rojko Učenci šole
16. Proslava pred dnevom državnosti in zaključna prireditev 21. 6. 2019 OŠ dr. A. T. Negova Helena Š. Petrovič, Jelka Bračič, Aleksander Šijanec Učenci šole

 

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)