Zgodovina

V Negovi so mladino poučevali že 17. stoletju razni cerkveni uslužbenci. Prvo izobraževanje pa se je začelo l. 1783, ko je na podlagi odredbe cesarice Marije Terezije in Franca Jožefa bila v Negovi ustanovljena enorazrednica. Všolani so bili otroci iz Negove, Gornjih Ivanjc, Kunove, Sp. Ivanjc in Lokavc. Šolsko poslopje z mežnarijo je postalo pretesno. V enem samem letu so izgradili novo šolo. Šola je nosila nad portalom napis: »Pustite otročiče k meni.« Ta zgradba je služila svojemu namenu do l. 1995.
V dvorazrednico, od l. 1860 do 1880, so se šolali učenci iz Ivanjševc, Stavešinec in Lastomerc. V šolskem letu 1879/80 je bilo všolanih že 365 otrok, zato se je pokazala potreba po trirazrednici.
Od leta 1905 do leta 1907 je potekala gradnja nove šole, ki še danes služi svojemu namenu. Štirirazrednico je leta 1927 Ministrstvo prosvete v Beogradu razširiti v petrazrednico. Ker pa ni bilo dovolj šolskih prostorov, se je začel dvoizmenski pouk, ki je trajal do leta 1996.
Z zakonom o narodnih šolah leta 1929 je Ministrstvo prosvete v Beogradu dovolilo leta 1935 šestrazrednico in s tem tudi II razred višje ljudske šole. V šolskem letu 1939/40 pridobijo v Negovi vzporednico. Ob razpadu prve Jugoslavije, 6.4.1941, je bilo na šoli 336 učencev. Med drugo svetovno vojno je potekal pouk v nemškem jeziku, izvajali so ga nemški učitelji. Šolo je obiskovalo malo otrok. Po drugi svetovni vojni se je zanemarjenost na šoli in pri otrocih toliko popravila, da se je že s šolskim letom 1945/46 prešlo v redno delovno leto. Na šoli je bilo tedaj 385 učencev.
Skozi nadaljnjih 50 let je skrb nakazovalo število učencev v upadanju in dvoizmenski pouk, slednje je šlo v preteklost, ko je z letom 1996 šola dobila dobre prostorske pogoje za delo; šest učilnic za razredni pouk, devet specializiranih učilnic za predmetni pouk in kabinete, knjižnico in čitalnico, telovadnico in zunanje površine z igriščem in nekaj zelenic. 140 do 150 otrok je obiskovalo šolo, od prvega do osmega razreda, imeli smo 8 oddelkov in 2 oddelka podaljšanega bivanja.

(Skupno 519 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost