Vsebina kataloga informacij javnega značaja:

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
   • Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda)
   • Seznam organov
   • Seznam predpisov
   • Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
   • Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
   • Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
   • Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
   • Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
   • Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
  3. Interni akti
   • Področje upravljanja zavoda
   • Področje organizacije dela ter pravic in obveznosti delavcev
   • Področje organizacije in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela
  4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Ogled celotnega kataloga informacij javnega značaja.

 

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost