..Jutranje varstvo
Jutranje varstvo je del razširjenega programa šole, v katerega se vključujejo učenci 1. razreda in po potrebi tudi učenci 2. razreda. Je organizirana oblika varstva zaradi potreb staršev, v katero se otroci vključujejo s prijavo staršev. Zajema počitek, sprostitvene dejavnosti ali pripravo na pouk. Cilj je, da se otrokom zagotovi varno in spodbudno okolje, v katerem lahko izbirajo med dejavnostmi. Učiteljice, ki so v JV so si porazdelile dejavnosti in so organizirane po dnevih. Te pa so družabne igre, ustvarjalne dejavnosti, spontana igra, bralno-ustvarjalne dejavnosti, branje ali poslušanje zgodb, gibanje na šolskem dvorišču.
Jutranje varstvo izvaja učiteljica Zvezdana Zorec.

Varstvo vozačev
Šola za  učence vozače od 6. do 9. razreda organizira varstvo vozačev. Varstvo vozačev je prostovoljno in starši svojega otroka prijavijo. Prijava starša je potem obveza učenca, da hodi v varstvo. Če se starši za varstvo učencev ne odločijo, sami prevzamejo odgovornost za svojega otroka po pouku.

Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje je pomembna oblika vzgojno-izobraževalnega dela v okviru razširjenega programa osnovne šole. Šola glede na potrebe staršev zagotovi pogoje in organizira podaljšano bivanje, ki se lahko izvaja takoj po končanem pouku, od 11.50 do 16.00.
V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Glavni elementi programa so prehrana, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje časa. V času podaljšanega bivanja učencem zagotavljamo varno, spodbudno in zdravo okolje za njihov razvoj. Pri učenju učencem nudimo pomoč, jim omogočamo sodelovanje pri skupnem načrtovanju in izbiranju dejavnosti ter omogočamo okolje za kakovostne odnose med vsemi vpletenimi. Letos bomo posebej pozorni na učence s težavami in jim pomagali pri vsebinah, kjer potrebujejo dodatno razlago.

V okviru podaljšanega bivanja bomo izvedli več projektov. V tednu otroka bomo organizirali kostanjev piknik z delavnicami. V decembru načrtujemo delavnico z vključitvijo staršev. Obeležili bomo svetovni dan hrane, Tradicionalni slovenski zajtrk, svetovni dan Zemlje, veliko noč, pust in materinski dan. Z izdelki bomo sodelovali na natečajih Otroci za varnost v prometu, Božiček in poštar Pavli, Modro srce in Pasavček. Pripravljali se bomo na Cici veselo šolo in urejali šolski vrtiček.

Za druženje s starši se bosta organizirali dve srečanji:
16. oktober: V okviru Erasmus+ projekta – Nabiranje kostanjev in kostanjev piknik z delavnicami: priprava namazov, peka krompirja, kuhanje koruze;
V decembru: praznične delavnice – ročna dela – projekt Pogum, Izdelava izdelkov za praznike in praznične dni : kardebač , okraski iz volne, das mase ali gline…

V podaljšano bivanje je letos vključeno 65 učencev. V času največjega števila učencev so le-ti razporejeni v 5 skupine, drugače pa se skupine združujejo. V oddelkih podaljšanega bivanja so naslednji učitelji: Erik Zavolovšek, Lidija Šarkanj, Zvezdana Zorec in Slavica Trstenjak.

(Skupno 372 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost