ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI!

Skrita želja vseh, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok in mladostnikov je, da bi učenci, otroci odraščali v družbi, kjer se spoštujejo občečloveške vrednote, kjer se visoko ceni poštenost, marljivost in ustvarjalnost, kjer se človek počuti sprejetega ne glede na zdravstveno stanje, starost, barvo kože ali stopnjo izobrazbe. Kjer lahko vsak do največje mere uresniči svoje darove. Kjer vladajo mir, kultura, olika, iskreno domoljubje, medsebojno spoštovanje. Kjer ni pohlepa in ekonomije interesov, kjer ni večvrednih in manjvrednih.
Zavedati se moramo, da družbo oblikujemo posamezniki s svojo življenjsko držo in dejanji. Družba prihodnosti bo družba, ki jo bodo oblikovali naši otroci. Česa naj si  najbolj želimo, h kakšnemu cilju naj čim bolj stremimo, da bo družba, v kateri bodo živeli naši otroci, vsaj približek zgoraj opisanega ideala?
Iz vsega srca si moramo želeti in prizadevati, da naši učenci, otroci postanejo odgovorni odrasli ljudje, taki ljudje, ki bodo v vseh okoliščinah delovali etično, ki bodo spoštljivi, ustvarjalni in delavni, pošteni, resnicoljubni … To doseči pa je dosti lažje, če vsi, ki delamo z otroki in mladostniki, stremimo k istemu cilju.  Učitelji, straši in vzgojitelji se pri prizadevanju za vrednote pogosto počutimo, da plujemo proti toku potrošniške miselnosti. Vendar se je v zadnjem času v svetu in tudi pri nas med uglednimi misleci, raziskovalci in strokovnjaki že uveljavilo spoznanje, da je potrebno oblikovati družbo z visokimi standardi znanja, etike in vrednot. S tem namenom je bil v Sloveniji ustanovljen Inštitut za etiko.
Inštitut za etiko je oblikoval program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki temelji na modelu Evropsko ogrodje Etike in vrednot. Gre za deset področij ali modulov, ki se dotikajo vseh najpomembnejših vrednot.  Program traja tri leta, vanj pa se lahko vključijo vrtci in šole.

OGRODJE ETIKE IN VREDNOT

Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj – (IEV) je utemeljen na prepričanju, da je podlaga za zdrav in uravnotežen razvoj družbe ter njeno stabilnost usklajenost našega delovanja z vrednotnim sistemom, na osnovi katerega svoja dejanja presojamo in usmerjamo. Ljudje in z njimi  tudi organizacije se osnovnih vrednot in etičnih načel sicer v glavnem zavedamo, a vendarle naše delovanje pogosto ni usklajeno z našimi lastnimi vrednotami in načeli.
IEV za preučevanje vprašanj, kot so, kakšen je razkorak med deklariranimi in dejanskimi vrednotami ter kako ljudi in organizacije motivirati k zmanjšanju tega razkoraka,  uporablja lasten metodološki model, imenovan Ogrodje etike in vrednot. To ogrodje uporablja IEV za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja ter a preučevanje etike in vrednot v drugih organizacijah. Orodje omogoča sistematično znanstveno presojo in načrtovanje ukrepov za zmanjševanje razkoraka med vrednotami in vedenjem. Uravnoteženje in stabilnost parametrov, upoštevanje celostnosti in raznolikosti vrednotnih domen, širina področij delovanja in univerzalna uporabnost so lastnosti, ki so del zasnove modela.
Program Zmagujemo z vrednotami temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki bodo kmalu ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva je podlaga za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Cilji:

  • Krepitev kompetenc učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo;
  • Ozaveščanje o etiki in vrednotah ter večje zavedanje otrok in mladostnikov posledic svojih odločitev in dejanj;
  • Boljše sodelovanje šol s starši, vzorniki in lokalnimi skupnostmi;
  • Etično in odgovorno ravnanje ter zadovoljstvo vseh udeležencev v programu.

Zmagujemo z vrednotami je trajnosten in cikličen program. En cikel je sestavljen iz desetih modulov, ki trajajo vsak po približno deset tednov oziroma trije moduli na šolsko leto. Posamezen vrtec ali šola v dobrih treh letih tako v celoti predela vsebine enega cikla. Moduli ustrezajo desetim vrednotnim domenam modela Ogrodje etike in vrednot.

V šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s tremi vrednotnimi domenami, in sicer:

  • univerzalizem (september-november),
  • pravičnost (december – februar),
  • tradicija (marec – maj).
(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)