V četrtek, 16. marca sva se udeležili Posveta formativne pedagogike v Laškem.

Poslušali sva nadvse zanimivi in poučni predavanji Jamesa Nottinghama: Challenging Learning (Izzvati učenje) in Mateje Peršolja: Formativna pedagogika in razvoj šolstva.

Mreženje znanja in druženje ob stojnicah s predstavitvijo praktičnih prikazov pa je bil tudi najin cilj in najina predstavitev.

Uvajanje formativnega spremljanja v našem vrtcu in šoli (v 1.razredu) nam vsem omogoča, da s spremljanjem otrok lahko načrtujemo ustrezno podporo, ki jo predšolski otroci potrebujejo za razvoj in učenje ter nadaljnjo delo v šoli. Spremljanje otrokovega razvoja in napredka pomeni, da je vsaka vzgojiteljica pozorna na vsakega posameznika v oddelku, ter sproti dokumentira svoja opažanja, kar v veliki meri pomaga učiteljici v 1.razredu. Pri spremljanju razvoja, napredka in učenja so vzgojiteljice v vrtcu osredotočene na primerjavo otroka s samim seboj in ne na primerjavo otroka z  drugimi otroki v skupini. Opazovanje nam vsem pomaga razumeti otrokov razvoj, ter njegov način učenja. S tem ne določamo novih stopenj v razvoju otrok, ampak spremljamo napredovanje posameznega otroka in tako lažje pričakujemo, kaj sledi. Opazovanje nam pomaga zaznati otrokov tempo razvoja, njegove šibke in močne točke, kar lahko uporabimo pri načrtovanju vzgojno spodbudnih situacij. Na razvoj in napredek pri učenju vpliva pet elementov formativne spremljave, poleg opazovanja in zbiranja dokazov še: aktivna vključenost, povratne informacije, učenje otrok od otrok, vrednotenje in  samovrednotenje, kar potem tudi nadaljuje učiteljica v 1.razredu in je otrokom že poznano. Odkar je naš vrtec in 1.razred vključen v projekt formativne spremljave strokovne delavke skupaj veliko več pozornosti namenjava opazovanju, spremljanju, pregledovanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela. Ob tem pa spoznavamo močna področja otrok in lažje zagotavljamo podporo pri učenju vsakemu posameznemu otroku tako v vrtcu, kot tudi v šoli. Ogled fotografij v galeriji.

Katja Potočnik in Mateja Vodenik Pangeršič

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost