Spoštovani straši in učenci!

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Za učence od 4., 5., 6. razreda se izvajajo neobvezni izbirni predmeti. Učenci v 7., 8. in 9. razredu se glede na svoje interese poleg rednih predmetov odločijo še za 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi za tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev in ob preložitvi potrdila o vpisu v glasbeno šolo.

Učenci z obrazcem, ki ga podpišejo tudi starši, določijo svoj izbor izbirnih predmetov. Do 10. septembra ima nato učenec čas za spremembo svoje izbire (s soglasjem staršev na posebnem obrazcu). Lahko se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z individualnim urnikom posameznega učenca in če s svojim premikom ne ogrozijo organizacije skupin izbirnih predmetov.

Publikaciji o neobveznih in obveznih izbirnih predmetih ste straši prejeli v sporočilo na eAsitentu, dostopni sta tudi na naši spletni strani pod zavihkom UČENCI-IZBIRNI PREDMETI.

 

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost