Spoštovani starši, dragi učenci!

Veseli smo, da je epidemiološko stanje v državi na nivoju oranžne faze, ko se v šolah lahko ponovno organizira pouk po modelu B. Še posebej dobrodošli v šoli učenci od 4. do 9. razreda, ki ste na daljavo preživeli skoraj štiri mesece. Tudi ta model zahteva veliko prilagoditev in dodatnih zahtev v zvezi z varovanjem skupnega zdravje, zato je zelo smiselno, da jih upoštevamo in vsi skupaj pripomoremo, da bomo zdržali do konca šolskega leta. Vsi jih že poznate, je pa dobro, da jih vsake toliko časa osvežimo in uzavestimo.

 • Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi učenci. Resnično prosimo starše, da sledijo tej zahtevi, saj bo od tega odvisno, kako dolgo bo posamezen razred ostal v šoli ali pa bo moral v karanteno. Vsi učenci v skladu z veljavnimi ukrepi nosijo ves čas zaščitne maske, razen ko se nahajajo v matični učilnici. Obvezno nošenje zaščitnih mask je predpisana tudi za starše, kadar se nahajate v neposredni bližini šole. Maske morajo obvezno nositi tudi učitelji in vzgojitelji skozi ves čas prisotnosti na šoli.
 • Obiskovanje pouka je za učence obvezno, v primeru zdravstvenih težav učencev ali njegovih domačih, poskrbite za zdravniško opravičilo. O odsotnosti učenca odloča pediater, učitelji odsotnega učenca informirajo o vsebini učne snovi in mu posredujejo pisna gradiva.
 • Vstop v šolske prostore je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Staršem šolarjev vstop v šolo ni dovoljen, le straši otrok v vrtcu lahko vstopajo na hodnik obvezno s pravilno nameščeno masko.Ob prihodu v šolo se učenci  razporedijo na tri vhode: Učenci vstopajo v šolo pri različnih vhodih, ki so tudi označeni:
  Vhod 1 – glavni vhod vstopajo učenci od 6. razreda dalje
  Vhod 2 – iz dvoriščne strani, vstopajo učenci od 2. do 5. razreda
  Vhod 3 – za najmlajše (vstopajo otroci iz vrtca in prvošolci)
 • V kolikor je le mogoče, naj pridejo učenci v šolo 10 minut pred poukom. Sicer je urejen tudi šolski prevoz po ustaljenem dnevnem redu. Zelo nam boste pomagali pri organizaciji dela v šoli, če bodo učenci prihajali čim kasneje. Pouk se pričenja ob 8.20.
 • Izvajanje pouka bo potekalo v matičnih oddelkih oz. znotraj tako imenovanih mehurčkov – brez mešanja oddelkov. Pouk bomo izvajali po urniku z manjšimi spremembami. Novi urnik bo objavljen na spletni strani.Neobvezne in obvezne izbirne predmete bomo izvajali kombinirano, eno uro v heterogeni skupini (kar dopušča tudi okrožnica), druga pa na daljavo. Lahko pa obe tudi v heterogenih skupinah pod doslednim spoštovanjem navodil. Interesne dejavnosti se izvajajo izjemoma in izključno znotraj oddelkov oz. mehurčkov.
 • Podaljšano bivanje se za učence 1. triletja izvaja na enak način kot do sedaj – znotraj matičnih oddelkov. Žal pa za učence 4. in 5. razreda ne moremo kadrovsko zagotoviti podaljšanega bivanja v obliki mehučka, zato res prosimo za razumevanje staršev, da ostajajo v PB le tisti, ki ne morete zagotoviti drugega varstva. Ti učenci bodo razporejeni v heterogeni oddelek, kar pomeni, da bodo ves čas morali imeti masko.
 • Malica bo za učence po matičnih učilnicah, kosilo pa v jedilnici šole po določenem razporedu.  Vse spremembe prehrane sporočite v tajništvo šole.
 • V skladu s priporočili NIJZ je potrebno učilnice in druge prostore na šoli zračiti. Ker se bodo okna odpirala tako med poukom za nekaj minutk, kakor tudi v odmorih, prosimo, da imajo učenci dodatna oblačila. Kjer bo le možno, se bo pouk izvajal v naravi.
 • Vse šole v Sloveniji smo s strani ZRSŠ dobili priporočila glede ponovnega prihajanja učencev v šolo. Pouk na daljavo je dobra rešitev za izjemne čase, ko je potrebno varovati zdravje vseh ljudi. Vsaka sprememba prinaša dobre in slabe izkušnje. Verjamem, da smo se iz te situacije vsi nekaj naučili, nekaj pridobili, nekaj izgubili. Toda življenje gre naprej. Naj izpostavim tudi to, da smo vsi v tem času morali razvijati veščino računalniške pismenosti v veliko večji meri kot bi sicer.
 • V zvezi z okrožnico želim izpostaviti, da se učitelji zavedamo prehoda na ponovni pouk v učilnici. Zagotavljam vam, da bodo učitelji najprej posvetili čas vrzelim, ki so nastale pri pouku na daljavo, da bodo izpostavili tista temeljna znanja, ki so opredeljena kot obvezni standardi znanja za nadgradnjo vsebin v višjih razredih in da bodo šele po tem sledila preverjenja in ocenjevanje znanja. Je le eno ocenjevalno obdobje in zaradi tega dejstva tudi manj ocen. Vem pa, da če so otroci svoje delo sproti opravljali in oddajali naloge v spletne učilnice, bo ponovni pouk v šoli hitro in učinkovito stekel.

Veselimo se srečanja z učenci, želimo pa si, da bi z upoštevanjem priporočil uspeli izvajati pouk v šoli do konca tega nenavadnega šolskega leta.

(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost