Spoštovani starši devetošolcev!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se v ponedeljek, 25. 5. 2020, začenja pouk tudi za vse učence 9. razreda, zato vam posredujemo nekaj pomembnih informacij.
Ker še vedno veljajo ukrepi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, bo šola prilagodila izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa skladno s Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 v osnovni šoli, ki ga je pripravil NIJZ.
Osnovno izhodišče je, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Brez te izjave nimamo zagotovila, da je otrok zdrav, kar je predpogoj za prisotnost pri pouku.

Način prihajanja v šolo in odhajanja domov, prehrana
NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš ali s kolesom,  kjer je to mogoče. V primeru, da ni druge možnosti, bodo učenci prihajali v šolo s šolskim avtobusom. Avtobus bo s postajališča krenil 20 minut kasneje kot je bilo ustaljeno po voznem redu. Na avtobusu je potrebno spoštovati pravila glede razdalje, razkuževanja in zaščitne maske. V šoli bodo devetošolci maske dobili. Učenci v šolo in iz nje prihajajo posamično, in sicer pri glavnem vhodu šole, kjer si razkužijo roke.
Organizirana bo prehrana. Malico bodo učenci imeli v učilnici, kosilo pa v jedilnici. Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, tako kot pred zaprtjem šol, zato v primeru, da bo učenec iz zdravstvenih razlogov ostal doma, starši prehrano odjavite sami. Prav tako učenca ponovno prijavite na prehrano, ko se bo vrnil v šolo.

Pouk
Pouk se bo za učence 9. razreda začel ob 8.15.  V ponedeljek si prinesete s seboj šolske potrebščine za matematiko, geografijo, zgodovino in angleščino. Podrobne informacije ste dobili tudi s strani razredničarke.

 Splošne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli
Ker sta po priporočilih NIJZ higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi, bomo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa veliko pozornost namenjali ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil.

  • Prosimo, da učence opozorite, da si bodo morali pred vstopom v šolo razkužiti roke in si namestiti zaščitno masko. Učenci se bodo po šoli gibali z maskami, v učilnici pa bodo lahko pouku prisostvovali brez maske na obrazu.
  • Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci in jih sproti opozarjali na upoštevanje le-te.
  • V šolski stavbi so na tleh talne oznake, ki označujejo smer hoje (po desni strani) in ohranjanje ustrezne razdalje pri hoji do garderobe, učilnice …
  • Za prenos informacij o otroku uporabljajte telefon ali druge elektronske povezave.
  • Menjavanje in posojanje šolskih potrebščin je odsvetovano. Prav tako naj imajo učenci s sabo vodo ter dovolj topla oblačila, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili.
  • Starši nam boste zelo pomagali, če boste svoje otroke ponovno opozorili na pomembnost upoštevanja vseh higienskih ukrepov. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani NIJZ.
  • Prosimo vas, da se z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite tudi vse pozitivne vidike.

Veselimo se ponovnega snidenja!

Ravnateljica: Slavica Trstenjak

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost